АХУ имени А. Селезнёва

Жалпы білім беру пәндері бөлімі

 А. Селезнев ат. Алматы хореографиялық училищесінде жалпы білім беру пәндері бөлімі 1975 жылы ашылды.

 Жалпы білім беретін пәндер бөлімшесі екі пәндік-циклдік комиссиядан тұрады: алты пәндік  комиссияға бөлінетін жалпы білім беретін пәндер циклы, жалпы гуманитарлық және әлеуметтік-экономикалық пәндер циклы. Бөлім басшысы-Кисамитова Майдагуль Джолдасбековна.

Жалпы білім беретін пәндер бойынша оқу процесі келесідей құрылған: I саты– 1, 2, 3, 4, 5 оқу жылдары жалпы білім беретін мектептің 5, 6, 7, 8, 9 – сыныптарына сәйкес келеді; II саты-6, 7, 8-оқу жылдары техникалық және кәсіптік білімнің I, II, III курстарына сәйкес келеді. Оқыту мемлекеттік және орыс тілдерінде жүргізіледі.

 Жалпы білім беретін мектепті қалыптастырудың бастауында кәсіби хореографиялық оқу орнының ерекшелігін ескеретін орта мектепте белгілі бір жұмыс дәстүрлерін құрған педагогтар тұрды: С. А. Черник, Э. Х. Чанышева, Б. А. Ахметкалиева, А. К. Азизова, М. Н. Большакова, З. В. Чернигина, З. П. Железнова, Н. Е. Ершуакова, Р. В. Бортякова, К. И. Изтлеуова, Г. А. Костина, К. Б. Бабаева, Л. А. Балицкая, Н. Д. Буймова, К. Б. Мусина, Р. К. Куатова, Р. С. Жакежанова, Ш. К. Адильшинова, А. Ж. Дуйсенова, А. С. Ивков және т.б.

Бұрынғы адамдардың дәстүрлерін жалғастыра отырып бөлімде 20 жылдан астам еңбек етуде педагогтар: Д. К. Косаумасова, Р. К. Жаспанова, А. У. Конакбаева, Л. Т. Момыналиева, Ф. Н. Кыдырбаева және т.б.

 Қазіргі уақытта мектеп жаңартылған білім беру бағдарламасы бойынша білім беру жүйесін енгізуде. Білім берудің инновациялық әдістерін пайдалана отырып, оқытушылар балаларды жалпы білім беретін пәндер бойынша халықаралық, республикалық ғылыми жобалар мен олимпиадаларға, ғылыми-практикалық студенттік конференцияларға белсенді түрде қатыстырады.

Кисамитова Майдагуль Джолдасбековна

Жалпы білім беру пәндер бөлімінің басшысы